Višja strokovna šola Šentjur

VSŠ kontakti

 googlesola

Spletna stran Višja strokovna šola

Ravnatelj Višje strokovne šole:

mag.Branko Šket branko.sket@sc-s.si

Strokovna svetovalka za študijske in študentske zadeve:

NATALIJA BREČKO

Računovodkinja: NATALIJA ŠOLINC

Knjižničarka:  MIHELCA ROMIH

Tajništvo zavoda: LEJA ŠUC

TELEFONSKE ŠTEVILKE:

03/ 746-29-02 – referat VSŠ

03/ 746-29-17 – zbornica VSŠ

03/ 746-29-15 – knjižnica

03/ 746-29-00 – tajništvo zavoda

03/ 746-29-20 – faks

Spletni naslov : http://www.sc-s.si

e-mail referat VSŠ: referat@sc-s.si

e-mail tajništvo zavoda:  referat@sc-s.si

URADNE URE

referat: ponedeljek od 14.00 – 17.00 ure ( od oktobra do junija)

torek, sreda, četrtek, petek od 9.00 – 11.00

ORGANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

 • RAVNATELJ
 • PREDAVATELJSKI      ZBOR
 • ŠTUDIJSKA      KOMISIJA
 • STROKOVNI      AKTIVI
 • STRATEŠKI      SVET
 • KOMISIJA ZA      SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Erasmus institucionalna koordinatorica: Jerneja Planinšek Žlof

telefon: 00386 3 746 29 00

email: jerneja.planinsek-zlof@sc-s.si

Izobraževalni programi

v višješolski študij se lahko vpiše, kdor

 • je opravil splošno oz. poklicno maturo (zaključni izpit, diploma) ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit,tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu določenem za poklicno maturo

Izvajamo višješolske študijske programe, kot redni in izredni študij

 •  Gostinstvo in turizem

Naziv strokovne izobrazbe: Organizator/ka poslovanja v gostinstvu in turizmu

 •  Naravovarstvo

Naziv strokovne izobrazbe: Inženir/ka naravovarstva

 •  Upravljanje podeželja in krajine

Naziv strokovne izobrazbe: Inženir/ka kmetijstva in krajine

 •  Živilstvo in prehrana

Naziv strokovne izobrazbe: Inženir/ka živilstva in prehrane

Predstavitev izobraževalnih programov

Gostinstvo in turize

Naravovarstvo

Upravljanje podeželja in krajin

Živilstvo in prehrana

Izvedbeni predmetnik 

Redni študij:

Višješolski strokovni izobraževalni program se izvaja vse leto. Študijsko leto ima 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov strokovno–teoretičnega ( predavanja, seminarske in laboratorijske vaje) in 10 tednov praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje se izvaja na šolskem posestvu, na kmetijah in podjetjih.

Izvajanje programa traja dve leti. Izobraževalni proces se izvaja, tudi kot terenske vaje in strokovne ekskurzije, ki so zelo pomemben del izobraževalnega procesa, saj študenti v praksi vidijo in izkusijo strokovne vsebine, ki jih poslušajo v sklopu predavanj in vaj.

Izredni študij:

Izvajanje izobraževalnega programa izrednega študija traja 2 leti in pol in je prilagojen v skladu z veljavno zakonodajo.Višješolski strokovni izobraževalni program za izredne zagotavlja enak izobraževalni standard, kot za redni študij. Študijski proces je organiziran v popoldanskem času in ob sobotah dopoldan in je usklajen s predlogi študentov ter predavateljev v okviru organizacijskih možnosti šole.

Po končanem izobraževanju pridobite višješolsko (VI.stopnja) izobrazbe. Izobrazba, ki bo omogočala vodstveno, izvajalno, poslovno in svetovalno funkcijo poklica

 

Dostopnost